Cambiar a contenido.

UPV/EHU

Secciones
Herramientas Personales

Ikasteko Materialak

 

AURKIBIDEA eta EDUKIA

 

1.- DATU SAREAK

 

?Telekomunikazio Sare? kontzeptuaren elementu ezberdinen aurkezpena: elementu fisikoak, logikoak eta egitura ezberdinak. Telekomunikazio Zerbitzuen definizio eta adibide esanguratsuen alderatzeak. Telekomunikazio teknologia garrantzitsuenen azterketa.

OSI Erreferentzia Eredua eta TCP/IP arkitekturaren aurkezpena.

 

DOKUMENTUA: 1.-_DATU_SAREAK.pdf

 

 

2.- LOTURA MAILA

 

OSI Erreferentzia Ereduko Lotura Mailaren azterketa, HDLC protokoloa oinarritzat hartuta.

 

DOKUMENTUA: 2.-_LOTURA_MAILA.pdf

 

 

 

3.- SARE MAILA

 

OSI Erreferentzia Ereduko Sare Mailaren azterketa, X.25 PLP eta IP protokoloak oinarritzat hartuta.

 

DOKUMENTUA: 3.-_SARE_MAILA.pdf

 

 

 

4.- LAN SAREAK

 

Eremu Lokaleko Sareen beharrizanak, IEEE erakundearen zehazpenak eta 802 protokoloen azterketa. Oinarrizko 802 protokoloen eboluzioa. MAN sareetara sarrera.

 

DOKUMENTUA: 4.-_LAN_SAREAK.pdf

 

 

5.- MAN SAREAK

 

Metropoli Eremuko Sareen deskribapen orokorra.. IEEE 802.6 protokoloaren azterketa.

 

DOKUMENTUA: 5.-_MAN_SAREAK.pdf

 

 

6.- WAN SAREAK

 

Eremu Zabaleko Sareen beharrizanak eta esanguratsuenen protokoloen azterketa.

 

DOKUMENTUA: 6.-_WAN_SAREAK.pdf

 

 

7.- SARE INTERKONEXIOA

 

Telekomunikazio Sare ezberdinen elkarlanerako beharrizanen zehazpena, ekipamendu motak eta egokiena erosteko jarraitu beharreko metodologia.

 

DOKUMENTUA: 7.-_SARE_INTERKONEXIOA.pdf