(2008) 1. zenbakia - número 1 Giza Zientziak - Humanidades