K-V BLOKEA Oinarrizko integralen kalkulua- Funtzio arrazionalak (zatiki bakunak)