K-V BLOKEA Oinarrizko integralen kalkulua- Funtzio arrazionalak (polinomioen arteko zatiketa)