K-IV BLOKEA Funtzioen deribagarritasuna eta oinarrizko deribatuen kalkulua- Funtzio konposatuak