11. Gaia. Bernoulliren ekuazioaren aplikazioak. Neurgailuak

11. gaiaren aurkezpena