4. Gaia. Fluido konprimaezinen estatika eremu grabitatorioan. Hidrostatika

4. gaiaren aurkezpena