KONPETENTZIA OROKORRAK

• Ikus-entzunezko kulturaren oinarrizko kontzeptuak bereganatu.
• Ikus-entzunezko produktuak modu kritikoan aztertzeko gaiatasuna.
• Ikus-entzunezko proiektu batean parte hartzen duten elementu eta teknika guztien antolaketa menperatu.
• Ikus-enztunezko proiektuak kontzeptualizatu eta aurrera eramateko gaitasuna. 
• Ikus-entzunezko proiektu baten zereginen kudeaketa eraginkorraerako oinarriak ezartzea.
Last modified: Monday, 29 April 2013, 10:33 PM