HELBURU OROKORRAK

• Ikus-sintaxiaren oinarri kontzeptualak ulertzea.
• Ikus-entzunezko konposaketan trebetasuna hartzea.
• Irizpide tekniko eta estetikoak garatzea eta ikus-entzunezko proiektuetan informazioa modu egokian antolatzen ikastea.
• Ikus-entzunezko proiektu erreal baten hasiera hasieratik bukera arteko garapena ezagutzea.
Last modified: Monday, 29 April 2013, 10:32 PM