Irakasgia honetan Informatikaren Ingeniaritzako Gradua titulazioaren perfilean ageri diren gaitasun batzuk lantzen dira, https://www.ehu.es/documents/340468/516505/Gaitasunak.pdf helbidean dagoen dokumentuan aipatzen diren moduan:

- Gaitasun orokorrak:
(T1) Informatika Ingeniaritza arloko proiektuak sortzeko, idazteko, antolatzeko, planifikatzeko, garatzeko eta sinatzeko gaitasuna. Proiektu horien helburua sistema, zerbitzu eta aplikazio informatikoak asmatzea, garatzea edo ustiatzea izango da) lortu beharreko ezagutzetan oinarrituz.
(T5) Sistema, zerbitzu eta aplikazio informatikoak sortzeko, garatzeko eta mantentzeko gaitasuna, Software Ingeniaritzako metodoak erabiliz haien kalitatea ziurtatzeko, lortu beharreko ezagutzetan oinarrituz.
(T6) Sistema edo arkitektura informatikoak, zentralizatuak zein banatuak, sortzeko eta garatzeko gaitasuna, hardwarea, softwarea eta sareak integratuz, lortu beharreko ezagutzetan oinarrituz.
(T8) Metodo eta teknologia berriak ikasteko eta garatzeko, eta egoera berrietara egokitzeko aukera eta malgutasuna eskaintzen dituzten oinarrizko gai eta teknologiak ezagutzea.
(T9) Arazoak ebaztean, iniziatiba, erabakiak hartzeko ahalmena, autonomia eta sormena izateko gaitasuna. Informatika Ingeniari Teknikoaren lanbideari dagozkion ezagutzak, abileziak eta trebetasunak komunikatu eta transmititu ahal izateko gaitasuna.
(T10) Neurketak, kalkuluak, ebaluazioak, tasazioak, peritatzeak, ikerketak, txostenak, atazen planifikazioak eta informatika arloko antzeko beste jarduerak egiteko ezagutza, lortu beharreko ezagutzetan oinarrituz.

- Informatika adarraren berariazko gaitasunak:
(IA1) Sistema eta aplikazio informatikoak diseinatzeko, garatzeko, aukeratzeko eta ebaluatzeko gaitasuna, beti ere fidagarritasuna, segurtasuna eta kalitatea bermatuz eta printzipio etikoak eta indarrean dauden arauak eta arautegiak kontuan hartuz.
(IA6) Arazoak ebazteko teknologia informatikoen oinarrizko prozedura algoritmikoak ezagutzeko, erabiltzeko, eta proposamenen egokitasuna eta konplexutasuna analizatzeko gaitasuna.
(IA7) Arazo jakin bat ebazteko egokienak diren datu-egiturak eta datu-motak ezagutzeko, diseinatzeko eta eraginkorki erabiltzeko gaitasuna.
(IA8) Aplikazio informatiko sendoak, seguruak eta eraginkorrak diseinatzeko, analizatzeko, egiteko eta mantentzeko gaitasuna, egokienak diren paradigma eta programazio-lengoaiak erabiliz.

- Oinarrizko gaitasunak, gaitasun partekatu gisa (1393/2007 Errege Dekretua, urriaren 28koa):
(OG1) Bigarren hezkuntzan lortutako ezaupideetatik abiatuta, ikasketa-arlo jakin bateko ezagutza nahikoa lortzea eta ulertzea, testuliburu aurreratuen laguntzarekin arloko abangoardiatik sortzen diren ezagutza
berriak ere kontuan hartuta.
(OG2) Ikasleek lortu duten ezagutza lanean profesionalki erabiltzeko gaitasuna, baita arlo jakin horretan argudioak lantzeko eta defendatzeko eta arazoak ebazteko gaitasuna ere.
(OG3) Datu aipagarriak biltzeko eta interpretatzeko gaitasuna izaera sozialeko, zientifikoko eta etikoko gaiei buruzko iritziak sortu ahal izateko (eskuarki ikasketa-arlokoak).
(OG4) Informazioa, ideiak, arazoak eta haien ebazpenak transmititzeko gaitasuna, publiko espezializatuari zein ez espezializatuari.
(OG5) Ikasketa berriei modu autonomoan aurre egiteko behar diren trebetasunak garatuta izatea.
Last modified: Monday, 3 December 2012, 2:02 PM