Irakasgaiaren helburu nagusiak honako hauek dira:

- Aplikazioak modu sendo eta seguruan analizatu, diseinatu, sortu eta mantentzeko gaitasuna.

- Programak espezifikatu, dokumentatu, balidatu eta egiaztatzeko gaitasuna.

- Programen inguruko propietateak justifikatu eta arrazonatzeko gaitasuna.

- Kalitatearen ikuspegitik programen espezifikazioa eta dokumentazioa baloratzeko gaitasuna.

- Iterazioa eta errekurtsibitatearen arteko erlazioa ezagutzea.

- Programak transformatzeko teknikaren menperatzea.

- Programak espezifikatzeko eta diseinatzeko sistema formalen menperatzea.

- Programazio lengoaien semantika axiomatikoaren oinarriak ezagutzea.
Last modified: Monday, 26 November 2012, 4:36 PM