Cambiar a contenido.

UPV/EHU

Secciones
Herramientas Personales

Irakaskuntz gida

Irakaskuntz gida

HELBURUA:

Enpresa bateko finantza sailaren egin beharrak baliabide finantzarioak lortu eta bere erabilerari buruzko erabakiak hartzea bada, ikasgai honek aipatutako lehen eginbeharrarekin erlazioa du. Gainera, errenta aldakorreko karteren kudeaketarekin erlazioa duten teoriak ikusten da ere.

 

PROGRAMA

 

1.GAIA ? FINANTZA FUNTZIOA

                1.-  Kontzeptua

            2.- Fokatze (ikuspegi) eta fundamentu teorikoak

            3.- Antolaketa

            4.- Finantza funtzioaren helburua

2.GAIA - INTERES TASEN ZEHAZPENA (I)

            1.- Kontzeptuen zehazpena

            2.- Interes tasa "nominala" eta "efektiboa"

            3.- Interes tasa "monetarioa" eta "erreala"

            4.- "Eskurako" eta "etorkizunerako" interes tasa

            5.- "Agindutako", "Itxarondako" eta "Gaurko" interes tasa

            6.- Interes tasa errealaren zehazpena ziurtasun baldintzetan

            7.- Inflazioaren eragina

            8.- "Kaudimengabezia" edo "Insolbentsi" arriskua eta interes tasak

            9.- Interes tasak  nazioarteko inguruan

3. GAIA - INTERES TASEN ZEHAZPENA (II)

            1.- Interes tasen egitura tenporala (denborazko egitura)

            2.- Itxaropenen teoria

            3.- Likidezia lehentasunaren teoria

            4.- Merkatuko segmentazioaren teoria

            5.- Azken gogoetak

4.- GAIA - TITULU BALOREEN KARTERAREN HAUTAPENA

            1.- Sarrera

            2.- Titulu baten arriskua eta errentagarritasuna

            3.- Kartera baten arriskua eta errentagarritasuna

            4.- Karterak hautatzeko "Markowitz"en eredua: Planteamendua

            5.- Sharperen sinplifikazioa: "Merkatuko eredua"

            6.- Merkatuko ereduaren ondorioak

5.GAIA - OREKA KAPITAL MERKATUAN

            1.- Sarrera

            2.- Kartera misto eraginkorrak: "Kapital Merkatuko Lerroa (KML)"

            3.- "Capital Asset Pricing Model" (CAPM)  eredua. (edo Aktibo finantzarioen

            balorazio eredua)

6. GAIA - EPE LUZERAKO PLANGINTZA FINANTZARIOA

            1.- Plangintza finantzarioa enpresan: sarrera

            2.- Plangintza finantzarioa: mailak eta tresnak

            3.- Epe luzerako plangintza finantzarioa: ezaugarriak eta prozesua

            4.- Plangintza finantzarioaren kontrola

·   BIBLIOGRAFIA