3_1_Gaia_EJ_Etorkinen_plana

3_1_Gaia_120009e_Pub_EJ_etorkin_plana_e.pdf Ikasle etorkinentzakohezkuntza arretarako plana, eskola-eredu inklusibo eta kulturartekoaren barruan. 2012-2015