Gretl-en bidezko errgresio analisia ikasgairen esteka