1.gaia Konposatu ez-organikoak. Irizpide orokorrak Ariketen ebazpenak