1.gaia Konposatu ez-organikoak. Irizpide orokorrak

Gai honetan konposatu ez-organikoen formulazioaren eta nomenklaturaren irizpide orokorrak aztertuko dira. Lehendabizi, IUPACek gomendatutako nomenklatura-motak azalduko dira. Ondoren formulak idazteko jarraitu beharreko elementuen segida aztertuko da. Amaitzeko oxidazio- eta karga-zenbakien erabilera erakusten da, elementuen oxidazio-zenbaki ohikoak adieraziz.