6. GAIAREN PRAKTIKAK: Politika ekonomikoak eta Lan politikak

.

Click 6.GAIA.P...pdf link to view the file.