ARIKETA EBATZITA (BIDEOAK)

Zenbakizko segidak.

Segiden limiteen kalkulua. Segiden limitearen kalkulua azaltzeko, lau adibide ebazten dira bideo honetan. Iraupena: 04.59

Zenbakizko serie errealak eta berretura serieak.

Segidak eta serieak. Azterketako ariketa honetan serie baten izaera aztertu eta segida baten limitea kalkulatu behar da. Iraupena: 02.28

Aldagai erreal bateko eta batzuetako funtzio errealak.

Definizio-eremuak. Bideo honetan aldagai erreal bateko hiru funtzio errealen definizio-eremuak kalkulatuta daude. Iraupena: 05.16

Definizio-eremuak (2). Bideo honetan bi aldagai errealeko funtzio errealen definizio-eremuak kalkulatuta daude. Iraupena: 06.18

Funtzio errealen muturrak.

Muturrak: adibide praktikoak. Mutur mota ezberdinen kalkulua 3 adibideen bidez aurkezten da bideo honetan. Bideoa lau zatitan bananduta dago: Sarrera, Mutur erlatiboak, Mutur erlatibo baldintzatuak eta Mutur absolutuak. Iraupena: 06.22

AZTERKETATAKO ARIKETA EBATZITA (PDF)

1. -Zenbakizko segidak

2. – Zenbakizko serieak, Berretura-serieak

3. –Definizio eremuak

4. – Aldagai bateko funtzio errealak

5. -Aldagai bateko funtzio errealetako limiteak

6. – Seriezko garapenak

7. – Adierazpide grafikoa

8. - Aldagai erreal batzuetako funtzio errealak

9. -Aldagai erreal batzuetako funtzioen deribatu direkzionala eta gradientea

10. -Funtzio konposatuak

11. -Funtzio inplizituak

12. –Funtzio errealen muturrak

Última modificación: viernes, 18 de noviembre de 2011, 11:58