1- IRAKASGAIAREN DATUAK:

IKASTEGIA: EIBARKO INDUSTRI INGENIERITZA TEKNIKOKO UNIBERTSITATE ESKOLA
TITULAZIOA: INDUSTRI INGENIERITZA TEKNIKOA, MEKANIKA ESPEZIALITATEA
TITULAZIOA: INDUSTRI INGENIERITZA TEKNIKOA, INDUSTRI ELEKTRONIKA ESPEZIALITATEA
IZENA: INFORMATIKAREN OINARRIAK
MAILA: 1
MOTA : ARDATZEKOA
HIZKUNTZA: EUSKARA
IKASTURTE AKADEMIKOA: 2009-10
LAUHILEKOA: lehenengoa
Klase orduak: 4 ordu astean (gustira 60 ordu)
Klasez kanpoko orduak: 3 ordu astean

2- IRAKASLEEN DATUAK

IZENA ETA ABIZENAK: IKER AZPEITIA LAKUNTZA
IZENA ETA ABIZENAK: SIDONIO PEREZ MATILLA
SAILA: LENGOAIA ETA SISTEMA INFORMATIKOAK (Donostiako Informatika Fakultatea)

3 – LORTU NAHI DIREN GAITASUNAK

Zeharkakoak:

 1. Jendaurreko aurkezpenak eta interakzio soziala
 2. Talde lana eta partaidetza
 3. Erabaki-hartzea eta erantzunkidetasuna
 4. Analizatzeko gaitasuna eta zentzu kritikoa
 5. Ikasketarako eskuragarri dauden baliabideak ezagutu/erabiltzea, batez ere tresna informatiko orokorrak

Irakasgaiaren gaitasun espezifikoak:

 1. Programa informatikoak trebetasunez erabili, itxurazko dokumentuak sortzeko.
 2. Abstrakzio algoritmikoa arrazoituz erabili, problemak ebazteko.
 3. Turbo C eraginkortasunez erabili, algoritmoak C lengoaian inplementatzeko.

4.- GAI -ZERRENDA

T1: SARRERA. KONTZEPTU OROKORRAK

 • 1- Hardware/Software:
  • PUZ, Periferikoak eta euskarriak.
  • Sistema eragileak.
 • 2- Lengoaiak
  • Lengoaia naturala, lengoaia informatikoa, eta programazio-lengoaia.
  • Programen diseinu-zikloa.

T2: PROGRAMAZIOAREN METODOLOGIA

 • 3- Zehaztapena
 • 4- Algoritmoak
  • Datuak: aldagaiak, konstanteak, eragileak eta adierazpenak.
  • Programazio egituratua eta Sasikodea
  • Fluxu-diagramak eta simulazio-taulak.
 • 5- Datu egiturak
  • Taulak, esaldiak eta erakusleak.
  • Enuntziatuen analisia. Datuak identifikatzea. Datu egiturak aukeratzea.
 • 6- Programazio modularra.

T3: C PROGRAMAZIO-LENGOAIA

 • 7- Datuen Sarrera/Irteera
  • Hasierako kontzeptuak.
  • Datuak.
  • Programako datuen S/I.
 • 8- Kontrol egiturak.
 • 9- Taulak eta String-ak.
 • 10- Funtzioak.
  • Azpiprogramak.
  • Erakusleak.
Last modified: Friday, 18 November 2011, 11:55 AM