Interneteko helbide hauetan material osagarri interesgarria aurki daiteke:

B. Buchbergerren web-orria: https://www.risc.jku.at/people/buchberg

J.S. Milne-ren web-orria: https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/ag.html

Last modified: Tuesday, 29 November 2011, 10:01 PM