Alicia Rodríguez Gascón
Farmazia eta Elikagaien Zientzien Saileko Irakaslea
Farmazia Fakultatea
Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU
E-mail: alicia.rodríguez@ehu.es

María Angeles Solinís Aspiazu
Farmazia eta Elikagaien Zientzien Saileko Irakaslea
Farmazia Fakultatea
Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU
E-mail: marian.solinis@ehu.es

Arantxazu Isla Ruiz
Farmazia eta Elikagaien Zientzien Saileko Irakaslea
Farmazia Fakultatea
Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU
E-mail: arantxa.isla@ehu.es

Ana del Pozo Rodríguez
Farmazia eta Elikagaien Zientzien Saileko Irakaslea
Farmazia Fakultatea
Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU
E-mail: ana.delpozo@ehu.es
Last modified: Tuesday, 24 March 2015, 11:27 AM