"Gomendaturiko irakurgaietako" 1go erreferentzian, Eduardo Ramos Méndez-ek (Unibertsiteko katedraduna. UNED) editatutako 201 orrialdeko textu bat aipatzen da.

Ikasleei lehenengo ataleko 1.1 "Números naturales" (6-13) eta 1.5 "Ecuaciones" (54-72) azpiatalak, eta laugarren ataleko 4.1 "Azar y Probabilidad" (128-133) edukiak irakurtzea eta ondo ulertzea aholkatuko zaie.
Last modified: Monday, 18 May 2015, 11:16 AM