EGITARAU TEORIKOA


1. SARRERA.
Kontzeptuak eta historia. Beste ikasgai batzuekiko lotura.

2. NUTRIZIOAREN OINARRI FISIOLOGIKO ETA BIOKIMIKOAK
Nutrienteen irenstea, liseriketa eta xurgapena, eta horien erregulazioa. Nutrienteen eta haien metabolitoen  garraioa, metaketa eta iraztea, eta haien erregulazioa.
Zeluletako prozesu nutritiboak. Nutrieenten garraioa mintzen zehar eta haien erabilera zeluletan. Metabolismoa: oinarrizko kontzeptuak eta erregulazioa.

3. KARBOHIDRATOAK
Definizioa, sailkapena eta konposizioa. Funtzioak. Erabilera nutritiboa. Gomendio dietetikoak. Iturriak. Lotutako gaixotasunak

4. LIPIDOAK
Definizioa, sailkapena eta konposizio. Funtzioak. Erabilera nutritiboa. Gomendio dietetikoak. Iturriak. Lotutako gaixotasunak.

5. PROTEINAK
Definizioa, sailkapena eta konposizioa. Funtzioak. Erabilera nutritiboa. Proteinen kalitatearen ebaluaketa. Gomendio dietetikoak. Iturriak. Lotutako gaixotasunak.

6. BITAMINAK
Sarrera. Definizioa eta sailkapena. Ezaugarri orokorrak. Izendatzea. Ezaugarri fisiko-kimikoak. Unitateak eta ebaluaketa. Funtzioak. Erabilera nutritiboa. Antibitaminak. Gomendio dietetikoak. Iturriak. Lotutako gaixotasunak.

7. MINERALAK
Definizioa, sailkapena eta gorputz-banaketa. Funtzio orokorrak. Funtzioak. Erabilera nutritiboa. Gomendio dietetikoak. Iturriak. Lotutako gaixotasunak.

8. URA
Gorputz-ur edukia eta bere banaketa. Funtzioak. Xurgapena eta iraztea. Gomendio dietetikoak. Elikagai-iturriak. Lotutako gaixotasunak.

9. ZUNTZA
Definizioa, sailkapena, konposizio eta ezaugarri fisko-kimikoak. Funtzioak. Gomendio dietetikoak. Iturriak. Lotutako gaixotasunak.

10. ALKOHOLA
Sarrera. Erabilera nutritiboa. Balio energetikoa. Iturriak. Nutrienteen metabolismoarenganako eragina. Alkoholismoak eragiten dituen aldaketa nutritiboak.

11. NUTRIZIOAN INTERESA DUTEN BESTE KONPOSATU BATZUK
Bitaminoideak edo pseudobitaminak. Karnitina. Kolina eta fosfatidilkolina. Karotenoideak eta flabonoideak. Homozisteina, zisteina eta taurina.

12. METABOLISMO ENERGETIKOA
Gastu energetikoaren definizioa eta banaketa. Oinarrizko metabolismoa. Elikagaien ekintza termogenikoa. Gastu energetikoaren kalkulua. Energia gomendio dietetikoak. Oreka energetikoa.

13. GORPUTZ-KONPOSIZIO ETA PISUA
Gorputz- konposizio erabakitzaileak. Gorputz- konposizio kalkutzeko metodo praktiko eta teorikoak. Gorpuzkera, pisua eta gorputz- konposizioa. Pisu egokia, gainpisua eta pisu-eskasa.

14. GIZA-NUTRIZIOA ADIN TARTE EZBERDINETAN.
Haur-Nutrizioa: jaioberriaren eta bularreko umearen beharrizan nutritiboak, amagandiko edoskitzea eta edoskitze artifiziala, elikagaien sarrera dietan, arazo nutrizionalak, eskola eta aurre-eskolako umeen beharrizan nutritiboak.
Nutrizioa nerabezaroan: aldaketa nutrizionalak, beharrizan nutritiboak, arazo nutrizionalak.
Nutrizoa pertsona helduetan eta adineko pertsonetan: aldaketa fisiologikoak eta nutrizionalak, beharrizan nutritiboak, arazo nutrizionalak.

15. NUTRIZIOA HAURDUNALDIAN ETA EDOSKITZAROA
Nutrizioa haurdunaldian: aldaketa nutrizionalak, beharrizan nutritiboak, egoera nutritiboaren eragina fetuaren garapenean, arazo nutrizionalak.
Nutrizioa edoskitzaroan: bular-emailearen ezaugarri eta beharrizan nutritiboak, arazo nutrizionalak.


16. ELIKAGAIEN BALIO NUTRITIBOA
Kontzeptu orokorrak. Elikagaien konposizio-taulak. Elkar-trukatze taulak. Elikagaien kalitate nutritiboa neurtzeko indizeak. Elikagaien oinarrizko taldeak.

17. DIETETIKAKO OINARRIAK: DIETA OREKATUAK
Dieta egokiaren oinarriak. Beharrizan nutritiboak eta gomendio dietetikoak. Elikagai multzo ezberdinei inguruan gomendutako anoak.

18. EGOERA NUTRITIBOAREN EBALUAKETA
Kontzeptu orokorrak. Ebaluaketa antropometrikoa. Ebalukatea biokimikoa. Historia eta azterketa klinikoak. Historia dietetikoak.Txosten psikosoziala.


EGITARAU PRAKTIKOA

1. Proteinen erabilera nutritiboa eta kalitate proteikoaren ebaluazio biologikoa

2. Ur eta mineralen ingestioaren eragina oreka hidroelektrolitikoan

3. Karbohidratoen digestioa

4. Gaixotasunetan agertzen diren nutriente-erabileren aldaketa metabolikoak

5. C bitaminaren iraizketa beharrizan fisiologikoen arabera

6. Egoera nutritiboaren eta gorputz konposizioaren ebaluazioa: antropometria.

7.  Nerabeen hazkuntza eta egoera nutritiboaren ebaluaketa. Behin-betiko altueraren iragartzea

8. Burdin dietetikoaren hartze eta xurgatzea

9. Oinarrizko metabolismoaren eta nahaste metabolikoaren determinazioa.
Last modified: Monday, 16 September 2013, 10:29 AM