1. gaia: Oinarrizko kontzeptuak: Seinale analogiko-digitalak, Zirkuitu digitalak: konbinazionalak- sekuentzialak, Zenbaki-sistemak, Kode bitarrak, Kode-bihurketa, Eragiketa aritmetiko bitarrak, Eragiketa logiko bitarrak.

2. gaia: Booleren aljebra eta oinarrizko zirkuitu logikoak: Oinarrizko kontzeptuak, Funtzio baten adierazpen kanonikoak, Adierazpen kanonikoak lortzea , Diseinurako prozedura, Oinarrizko zirkuitu digitalak: ate logikoak, Booleren Aljebra,  Funtzioen sinplifikazioa , Zehaztapen osatugabeko funtzioak, Arrisku estatikoak eta dinamikoak.

3. gaia: Zirkuitu integratu digitalen teknologia. TTL eta CMOS Teknologiak: Zirkuitu integratua, Integrazio-sailkapena, Zirkuitu integratuen teknologiak, Sarrera-irteera ezaugarriak, Lan-ezaugarriak eta oinarrizko parametroak, CMOS ETA TTL ezaugarrien arteko konparazioa, Teknologia ezberdinen arteko interfazeak.

4. gaia: Sistema digitalak deskribatzeko moduak: Zirkuitu digital konfiguragarriak, Sistema digitala deskribatzeko moduak, VHDL lengoaia, Diseinatzeko moduak, Sintesirako prozedura.

5. gaia: Moduluz garatutako zirkuitu konbinazionalak: Batutzaileak, Konparadoreak, Deskodegailuak, Bihurgailuak, Multiplexadoreak , Demultiplexadoreak, Paritate-bit  sortzailea eta paretasun-frogatzailea, Unitate aritmetiko logikoa .

6. gaia: Sistema sekuentzialak. Sarrera. Memoria duten elementuak: Latch, Flip-flop eta beste batzuk:  Logika konbinazional-sekuentziala, Memoria, Sistema sekuentzialen egitura orokorra, Memoria duten oinarrizko elementu biegonkorrak.

7. gaia: Zirkuitu sekuentzial sinkronoen diseinua: Sistema sekuentzial sinkronoen egitura orokorra, Egoeren taula eta diagrama, Ereduak, Zirkuitu sekuentzial sinkrono baten sintesia.

8. gaia: Zirkuitu sekuentzial asinkronoen diseinua: Orokortasunak, Sintesia.

Last modified: Thursday, 4 April 2013, 2:10 PM