1. Sarrera

2. Programen espezifikazioa
2.1. Espezifikazioaren kontzeptua
2.2. Asertzioak: egoera-multzoak adierazteko formulak
2.2.1. Asertzioak idazteko lehen mailako logikaren sintaxia
2.2.2. Asertzioak idazteko lehen mailako logikaren semantika
2.2.3. Logikaren interpretazioa programen testuinguruan
2.2.4. Arrazonamendua
2.3. Aurre-ondoetako espezifikazio formala

3. Programa iteratiboen egiaztapena
3.1. Programen zuzentasuna eta sistema formalak: Hoare-ren sistema formala
3.2. Asignazioa
3.3. Konposaketa sekuentziala
3.4. Baldintzazko sententziak
3.5. Frogapenaren eskema: programa dokumentatzeko modua
3.6. Iterazioak: inbarianteak
3.7. Iterazioen bukaera
3.8. Inbarianteak programazio-ideien formalizaziorako
3.9. Programa errekurtsiboak

4. Datu-moten espezifikazio ekuazionala
4.1. Datu-Mota Abstraktuak (DMA)
4.2. Espezifikazio ekuazionalaren oinarriak
4.3. Espezifikazio ekuazionalerako teknikak
4.4. Datu-mota abstraktu oinarrizkoen espezifikazio ekuazionala
4.5.1. Sekuentziak
4.5.2. Pilak
4.5.3. Arbola bitarrak
4.6. Propietateen frogapena
4.6.1. Dedukzio bidezko frogapenak
4.6.2. Indukzio bidezko frogapenak

5. Programa errekurtsiboen transformazioa: Burstall-en metodoa
5.1. Burstall-en metodoa, programa errekurtsiboak iteratibo bihurtzeko
5.2. Metodoaren deskribapena
5.3. Metodoaren aplikazio-adibideak
Last modified: Monday, 3 December 2012, 5:26 PM