1.- Programazio linealaren bidez ebatzi daitezkeen problema errealak identifikatzen jakitea.

2.- Problema erreal horiek eredu matematiko linealen bidez adierazten jakitea.

3.- Eredu lineal horiek ebazteko existitzen diren algoritmoak erabiltzen jakitea; lortutako soluzioa problema errealentzat interpretatzea.

4.- Softwarearen erabilpenean trebatzea.

5.- Lan idatzien prestaketan trebatzea.

6.- Modu autonomoan lan egiteko gaitasuna garatzea.
Last modified: Friday, 3 December 2010, 8:44 AM